PSP ČR
  • Čeština
  • English

23. - 24. října 2023

Praha Kongresové centrum

Druhý parlamentní summit
Mezinárodní krymské platformy

Dne 24. října 2023 Česká republika hostila Druhý parlamentní summit Mezinárodní krymské platformy. Summitu se na pozvání předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Markéty Pekarové Adamové a předsedy Verkhovne rady Ukrajiny Ruslana Stefančuka zúčastnili vrcholní představitelé národních parlamentů a parlamentních shromáždění mezinárodních organizací z 51 zemí z 5 kontinentů.

Všichni účastníci ve svých příspěvcích jednoznačně odsoudili ruskou agresi vůči Ukrajině a shodli se na nutnosti obnovit její teritoriální integritu v mezinárodně uznávaných hranicích včetně Krymského poloostrova. Jednoznačně též odsoudili negativní dopady ilegální ruské okupace Krymu a dalších částí Ukrajiny na světovou energetickou a potravinovou bezpečnost či lidská práva obyvatel okupovaných oblastí. Rovněž věnovali zvláštní pozornost problematice ukrajinských dětí zavlečených do Ruska, Běloruska či Ruskem okupovaných území.

Mezinárodní krymská platforma vznikla v létě 2021 z iniciativy prezidenta Volodymyra Zelenského a má za cíl sdružovat a koordinovat veškeré stávající národní a mezinárodní snahy o deokupaci krymského poloostrova. Platforma slouží jako koordinační a konzultační fórum pro zástupce vlád, členů parlamentů i přední experty a zaměřuje se na pět prioritních oblastí: 1. politiku neuznání, 2. sankce, 3. lidská práva, 4. bezpečnost a svobodu plavby, 5. hospodářské a environmentální důsledky dočasné ruské okupace Krymského poloostrova. Jejím cílem je také zvýšit mezinárodní povědomí o ruském pokusu o anexi Krymu, který proběhl v roce 2014, a jeho důsledcích, včetně porušování lidských práv a útlaku na Krymu.

Výsledkem pražského summitu bylo přijetí společné deklarace, v níž se účastníci zaměřili na výše zmíněné body, včetně pokračující politické perzekuce Krymských Tatarů a potlačování jejich národní identity, dále probíhající ruskou militarizaci Krymského poloostrova a ruské unilaterální rozhodnutí o pozastavení své účasti na Černomořské obilné iniciativě a následné zahájení blokády Černého moře. Účastníci summitu rovněž v deklaraci vyjádřili svůj záměr nadále poskytovat Ukrajině veškerou možnou podporu v jejím válečném úsilí a při poválečné rekonstrukci země, asistovat Ukrajině během procesu přijetí do Evropské unie, a též podporovat mezinárodní vyšetřování válečných zločinů, kterých se Rusko dopouští na okupovaných územích Ukrajiny.

Všem delegacím děkujeme za aktivní účast.

Úvodní video summitu

Background Paper (PDF, 255 kB)

Forcible deportation of Ukrainian children to/via occupied Crimea (PDF, 4 819 kB)

Projev předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České Republiky Markéty Pekarové Adamové (PDF, 123 kB)

Joint Declaration (PDF, 126 kB)

Program

Pondělí, 23. října 2023

během dne příjezdy delegací

19:00                     gala večeře na Pražském hradě za přítomnosti prezidenta ČR Petra Pavla

 

Úterý, 24. října 2023

8:00                       příchod do Kongresového centra Praha, uvítání

9:00 – 10:00          zahájení Druhého parlamentního summitu Mezinárodní krymské platformy (projev předsedkyně Poslanecké sněmovny a předsedy Senátu,

 předsedy Nejvyšší rady Ukrajiny, premiéra ČR, on-line proslov prezidenta Ukrajiny, ministra zahraničních věcí ČR)

10:15 – 13:30        plenární zasedání (prezentace expertů ohledně situace na Krymu, příspěvky předsedů a představitelů parlamentů zúčastněných zemí)

13:30 – 14:00        přijetí společného prohlášení

14:00 – 15:00        tisková konference / oběd

15:00                     konec


Videa z Kongresového centra 24. 10. 2023

Videozáznamy ze dne konání summitu (ve videoarchivu Poslanecké sněmovny)

CZ:

EN:

UA:

FAQ

CO JE MEZINÁRODNÍ KRYMSKÁ PLATFORMA?

CO JE KRYM?

PROČ JE STATUS KRYMU DŮLEŽITÝ?

CO JE CÍLEM MEZINÁRODNÍ KRYMSKÉ PLATFORMY?

JAKÉ JSOU DOSAVADNÍ VÝSLEDKY UKRAJINSKÉHO ÚSILÍ?

PROČ SE BUDE TENTO ROK KONAT PARLAMENTNÍ SUMMIT V PRAZE?

CO BUDE CÍLEM PRAŽSKÉHO SUMMITU?

JAK PŘISPĚJE POŘÁDÁNÍ MEZIPARLAMENTNÍHO SUMMITU V ČR NAŠIM OBČANŮM?

Go top